Nicolaj Christian Sjøgren

Segmentleder – Boliger & Offentlige byggerier, Arkitekt MAA

 

ncs@kullegaard.dk

Direkte +45 54 30 99 21