Bjark Christensen

Projektleder, Diplomingeniør Bygning

 

bc@kullegaard.dk

Direkte +45 59 48 01 49

Mobil +45 51 83 47 02