• Østre Skole

  Skole, Indretning, Kontor

 • Ny Taastrupvej

  Nybyggeri, boliger, landskabsarkitektur

 • Poppelstykket

  Ungdomsboliger, erhverv, nybyggeri, landskab

 • Karré 3 i Holbæk

  Nybyggeri, boliger, landskabsarkitektur

 • Østbryggen

  Svanemærkede boliger, erhvervslejemål, landskab

 • Vestbryggen

  Boliger, erhvervslejemål, landskab

 • Retortvej i Valby

  Ungdomsboliger, renovering, landskab

 • Sortemosevej i Allerød

  Fællesarealer, LAR

 • Alliken Kalundborg

  Familieboliger, renovering, helhedsplan, brugersamarbejde

 • Møllebakken etape 2

  Nybyggeri, boliger, landskabsarkitektur

 • FOB Kalundborg

  Renovering, leg og ophold, tilgængelighed, brugersamarbejde

 • Møllebakken etape 1

  Byudvikling, friarealer til familieboliger

 • Holbæk HavneBy

  Byrum, byliv, taghaver

 • Smedegården - landskab

  Byrum, byliv, taghaver

 • Merry Karréen

  Tagterrasser, gårdrum, cykelparkering, legeplads

 • STB BYG

  Parkering, forplads, grønne tage

 • KMD Parkering

  Ny parkering

 • Havnevej

  Beplantningsstruktur, vejtræer, parkering

 • Andelslandsbyen Nyvang

  Ny stibelægning, afvanding

 • Julemosegård

  Landskab, terrasser, rækkehuse

 • KMD Gårdhave

  Gårdhave, nyt ankomstareal

 • Krebsestien

  Udearealer, plejeboliger

 • Vestamager Svømmehal

  Byrum, aktivitetsplads, rekreativt landskab