• Østbryggen

  Svanemærkede boliger, erhvervslejemål, landskab

 • Vestbryggen

  Boliger, erhvervslejemål, landskab

 • FOB Kalundborg

  Renovering, leg og ophold, tilgængelighed, brugersamarbejde

 • Møllebakken etape 1

  Byudvikling, friarealer til familieboliger

 • Poppelstykket

  Gårdrum, terrasser, cykelparkering

 • Smedegården - landskab

  Byrum, byliv, taghaver

 • Merry Karréen

  Tagterrasser, gårdrum, cykelparkering, legeplads

 • STB BYG

  Parkering, forplads, grønne tage

 • KMD Parkering

  Ny parkering

 • Havnevej

  Beplantningsstruktur, vejtræer, parkering

 • Andelslandsbyen Nyvang

  Ny stibelægning, afvanding

 • Julemosegård

  Landskab, terrasser, rækkehuse

 • KMD Gårdhave

  Gårdhave, nyt ankomstareal

 • Krebsestien

  Udearealer, plejeboliger

 • Vestamager Svømmehal

  Byrum, aktivitetsplads, rekreativt landskab

 • Holbæk HavneBy

  Byrum, byliv, taghaver