• Roskilde Havnehus

  Landskab

 • Østbryggen

  Landskab, svanemærkede boliger, erhvervslejemål,

 • Vestbryggen

  Landskab, boliger, erhvervslejemål

 • Sortemosevej i Allerød

  Fællesarealer, LAR

 • Poppelstykket

  Ungdomsboliger, erhverv, nybyggeri, landskab

 • Holbæk HavneBy

  Byrum, byliv, taghaver

 • Møllebakken etape 2

  Nybyggeri, boliger, landskabsarkitektur

 • Møllebakken etape 1

  Byudvikling, friarealer til familieboliger

 • FOB Kalundborg

  Renovering, leg og ophold, tilgængelighed, brugersamarbejde

 • Smedegården - landskab

  Byrum, byliv, taghaver

 • STB BYG

  Parkering, forplads, grønne tage

 • KMD Parkering

  Ny parkering

 • Havnevej

  Beplantningsstruktur, vejtræer, parkering

 • KMD Gårdhave

  Gårdhave, nyt ankomstareal