• Smedegården - landskab

  Byrum, byliv, taghaver

 • Møllebakken

  Byudvikling, friarealer til familieboliger

 • Vestbryggen og Østbryggen

  Taghaver

 • Havnevej

  Beplantningsstruktur, vejtræer, parkering

 • FOB Kalundborg

  Renovering, leg og ophold, tilgængelighed, brugersamarbejde

 • KMD Parkering

  Ny parkering

 • KMD Gårdhave

  Gårdhave, nyt ankomstareal

 • Holbæk HavneBy

  Byrum, byliv, taghaver