Vestbryggen i Holbæk som vi har ydet brandrådgivning på i klasse 2

Brandsikring

I Kullegaard yder vi brandteknisk rådgivning både som integreret del af et byggeprojekt og som selvstændig opgave. Vi rådgiver på alle anvendelseskategorier, lige fra parcelhuse over etageboligbyggerier og plejehjem til industri- og lagerbygninger.

Vores brandtekniske team er alle uddannede bygningskonstruktører eller bygningsingeniører inden de blev brandrådgivere. Derfor byder de ind med en dyb grundlæggende viden om, hvordan dit byggeri lovmæssigt brandsikres, så det kombineres med løsninger, der er bygbare og udføres korrekt i henhold til BR18. Vi yder rådgivning i alle brandklasser – enten via vores egne medarbejdere eller via faste samarbejdspartnere.

Vi sørger for at give dig et overblik over de gældende brandforhold, så du kan være sikker på hvilken brandklasse, dit byggeri skal placeres i. Det betyder også, at vi går i dialog tidligt i processen, så vi sikrer optimale løsninger af brandtekniske forhold uden at gå på kompromis med arkitekturen, som vi har stor forståelse og respekt for.

Har du brug for sparring på brandsikring på dit projekt, så tøv ikke med at kontakte vores certificerede brandrådgiver Lykke Svendsgaard eller Rick Engel.

Læs mere om vores brandrådgivning her

Læs mere om vores rådgivning for DGNB