SSP Danmark, WHSmith

Arbejdet omfatter total ombygning af eksist. WHSmith forretning i Københavns lufthavn. Indretning og design er udarbejdet af WHSmith i England, som vi har været i tæt dialog med under hele forløbet.

Arbejdet er udført under stort tidspres, og etapevis, da det var af stor betydning for bygherre at butikken var i drift i hele byggeperioden.

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Bygherre: SSP Danmark A/S

Periode: 2012-13

Byggesum: 4,5 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning og byggeledelse