WHSmith

Adresse: Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Sagsansvarlig: Simon Møgelhøj

Bygherre: SSP Danmark

Periode: 2013

Byggesum: 4,5 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning og byggeledelse

Arbejdet omfatter total ombygning af eksist. Wh-Smith forretning i Københavns lufthavn. Indretning og design er udarbejdet af Wh-Smith i England, som vi har været i tæt dialog med under hele forløbet.

Arbejdet er udført under stort tidspres, og etapevis, da det har stor betydning for bygherre at butikken var i drift i hele byggeperioden.