Sørupværket

Adresse: Ryttermarken 21, 5700 Svendborg

Sagsansvarlig: Nicolas Munkø

Bygherre: Svendborg Vand A/S

Areal: 1.160 m²

Periode: 2014

Byggesum: 37,5 mio. kr.

Rådgivning: Konkurrence, arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: STB Byg A/S, Hundsbæk & Henriksen A/S, Fr.Dahlgaard A/S

Svendborg Vand havde et ønske om, at etablere et nyt vandværk som erstatning for Hovedværket i Svendborg By, på en grund i imiddelbar forlængelse af de eksisterende administrations- og driftsbygninger. Bygningen disponeres som tre sammenhængende volumener som indeholder hhv. rentvandstanke, filtersal og mandskabsafdeling. Bygningskroppene har forskellige højder som gør bygningens overordnede disponering klart aflæselige i facaderne.

Højdeforskellene er med til at minimere facadearealerne, idet de enkelte funktioner kun opføres med den bygningshøjde der er nødvendig for det enkelte afsnit.

Aftrapningen skaber en reference til beluftningstrapperne i de ældre vandforsyningsanlæg, og arkitekturen knytter således bygningen til sin funktion og historie. Vand fra tagfladerne afledes i et bassin ved ankomsten til indgangsområdet. Vandet er på den måde en integreret del af bygningens ansigt.