Skibby Sognegård

Projektet omfatter ombygning af en eksisterende driftsbygning til ny sognegård på 452 m².
Sognegården er beliggende umiddelbart øst for Skibby Kirke og er en ombygning af eksisterende staldlænge og bolig. Staldlængen har tidligere fungeret som driftsbygning for Skibby Præstegård. Sognegården skal fungere som kulturhus med blandt andet samlingssal til 120 personer og rum til forskellige kirkelige arrangementer. Indgangsforholdene i den nye sognegård omdisponeres, så bygningen henvender sig mere mod offentligheden, og restaureringen udføres efter moderne tilgængelighedsprincipper. Istandsættelsen omfatter desuden nye toiletfaciliteter og et nyt anretterkøkken. I samarbejde med Skibby Sogns menighedsråd og de kirkelige myndigheder har Kullegaard Arkitekter været totalrådgiver og har forestået istandsættelsen med store respekt for de historiske forhold og med udgangspunkt i driftsbygningernes oprindelige udtryk med gule mursten, nyt stråtag og store glaspartier, hvor der før var portåbninger.

Adresse: Kirkestræde 4, 4050 Skibby

Sagsansvarlig: Simon Møgelhøj

Bygherre: Skibby Sogns menighedsråd

Omfang: 452 m²

Periode: 2013/14

Byggesum: 8,5 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Eduard Troelsgård Rådgivende Ingeniører