Nyrupskolen

Kullegaard udarbejdede i 2009 en strukturplan i forbindelse med kommunens planer om at ændre Nyrupskolen fra at være 2 sporet til 3 sporet. Tilflytning til kommunen forventes midlertidig ikke at være så stor som først antaget. Kommunen har derfor valgt at bevare Nyrupskolen som 2 sporet skole og står nu overfor en mindre renovering samt tilbygning i form af nybyggeri på 500 m². Kullegaard er totalrådgiver på sagen. Projektet består af tilbygning af ny administration og bibliotek inkl. en ny hovedindgang, samt indretning af 60 lærerarbejdspladser. Den nye hovedindgang skal fremstå som skolens ansigt ud ad til, samt være det fremtidige samlingspunktet for både elever, lærer og forældre. Desuden indeholder projektet også nye delte garderobeområder for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Byggeprocessen er i fuld gang og med en forventet indvielse i efteråret 2017. Skolen er i brug under hele forløbet. Kullegaard har stået for skitseprojektet med brugerinddragelse, myndigheds- og udbudsprojekt samt tilsyn.

Adresse: Nyrupvej 99, 4400 Kalundborg

Sagsansvarlig: Hanne Engvang

Bygherre: Kalundborg Kommune

Areal: 500m²

Periode: 2015-17

Byggesum: 14 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning