Merry Karreen

Merry Karreen er beliggende som et infill-hus med fire etager, en tagetage samt en kælderetage.

Bygningen er trukket godt et par meter tilbage i forhold til facadeflugten fra nabohusene, hvilket er med til at danne en lille forplads ved indgangen til erhvervslokalerne i stueetagen, der bl.a. kan huse en dagvarebutik. Kælderen indeholder parkering, depotrum samt lager- og teknik i forbindelse med stueetagens erhverv. Første sal og opefter er indrettet til beboelse med 6 boliger på hver etage. Boligerne er grupperet omkring to trapperum med elevator, hvert trapperum giver adgang til tre boliger. Tagetagen indeholder også tre boliger. Der er indrettet to fælles beboerterrasser til udeophold på 1. sal (over erhvervsarealerne) og ved tagetagen. Derudover er der et stort grønt areal i det åbne gårdrum.

Adresse: Amagerbrogade, 2300 København S

Bygherre: Keystone investment management A/S, Totalentreprenør NJ Gruppen A/S

Omfang: 3.045 m² / 21 boliger / 1 erhvervslejemål

Periode: 2015-17

Rådgivning: Delt rådgivning i Totalentreprise

Samarbejdspartnere: INGENIØR’NE A/S, Lassen Landskab A/S