Kopenhagen Fur Centrallager

Kopenhagen Fur, Centrallager

Adresse: Langagervej 60, 2600 Glostrup

Sagsansvarlig: Lars Hørlyck

Bygherre: Kopenhagen Fur

Areal: 12.000 m²

Periode: 2014-15

Byggesum: 125 mio. kr.

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Nørbag ApS, Dansk Miljørådgivning A/S, El-Rådgivning v./ Søren Andersen

Den stigende efterspørgsel på dansk pels har øget Kopenhagen Furs behov for mere lagerplads. Et af kravene til sådan lager er bl.a., at temperaturen kan styres, og holdes konstant, så ikke skindene ødelægges.

Projektet omfatter etablering af et nyt centrallager med en kælder på 2.850 m² til færdigvarer og tre etage på 2.850 m² til opbevaring af råvarer (indkomne skind). Samt tilhørende 346 m² lastvognsterminal med tilkørselsramper i henholdsvis terrænniveau og kælderniveau. Lageret opføres som en tilbygning til en foreliggende hal.

Vi har ydet bygherrerådgivning, herunder projektering og sikkerhedskoordinering. Derudover er der gennemført miljøhåndtering og flytning af stærkt forurenet jord i byggefeltet og i en eksisterende jordmile.

Centrallageret er opført i sandwichelementer med fritlagte sten på facaderne. Lastvognsterminalen opført med en bærende stålkonstruktion, isolerede sandwichpaneler og beklædt med sinusplader.