FOB Kalundborg

FOB ønsker at fremtidssikre deres boliger og samtidig skabe en større mangfoldighed i beboersammensætningen. Derfor påbegyndes en omfattende renovering af boligselskabets afdelinger 8, 9 og 14, som bl.a. omfatter en reduktion i antallet af boliger ved sammenlægninger og ombygninger, der giver mindre boenheder.

Derudover skal en udvidelse og genopretning af de tilhørende udearealer resultere i, at beboerne oplever en højere grad af tæthed og nærhed i form af indbydende mødesteder og udendørs udfoldelsesmuligheder, der i højere grad skaber rammerne for at dyrke fællesskabet. De enkelte boliger optimeres, så de lever op til nutidens standarder, er energirigtige og imødekommer tilgængelighedsprincipperne for udfordrede beboere.

Konkret betyder det, at der etableres nye altaner, tilføres bedre isolering og ventilation samt opføres elevatorer i opgangene.

Adresse: Østbyen, 4400 Kalundborg

Bygherre: Fællesorganisationens Boligforening (FOB)

Omfang: 18 boligblokke / 399 lejligheder

Periode: 2017-22

Byggesum: 100 mio. kr.

Rådgivning: Bygherrerådgivning

Samarbejdspartnere: INGENIØRER’NE A/S