Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Kullegaard
Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole Kullegaard

Plejecenter Den Gamle Lyngby Statsskole

Adresse: Christian X’s Allé 95C-E, 2800 Kgs. Lyngby

Sagsansvarlig: Thomas Bjørn Nielsen

Bygherre: Lyngby-Taarbæk Kommune

Areal: 40 nye boliger

Periode: 2014-17 (afleveret)

Byggesum: 44 mio. kr.

Rådgivning: Arkitektrådgivning

Samarbejdspartnere: Daurehøj Erhvervsbyg A/S, Torkil Laursen A/S, Lassen Landskab A/S

Området på den tidligere Lyngby Statsskole er omdannede til 40 nye omsorgsboliger. Projektet omfattede disponering af 26 boliger og renovering i den eksisterende hovedbygning og yderligere 14 lejligheder i tre nybyggede punkthuse.

Opgaven handlede i høj grad om at finde de rigtige løsninger, som tager hensyn til beboernes behov, inspirerer til et godt bomiljø og samtidigt tager hensyn til arkitekturen i den bevaringsværdige bygning. Vi har i vores løsning lagt særligt vægt på:

– At skabe størst mulig rumlig kvalitet såvel nye som ombyggede boliger inden for de arealmæssige rammer, der er givet for bebyggelsen.
– At udforme de nye bolighuse i et moderne formsprog, som samtidig er arkitektonisk afdæmpet i sit udtryk i respekt for den gamle skolebygning.
– At udforme den nye bebyggelse og det nye haverum i et samspil med den eksisterende skolebygning, sådan at der skabes et rart og trygt bomiljø, der åbner op for etablering af et godt naboskab beboerne imellem.
– At anvende gode og robuste materialer, med lang holdbarhed og minimal vedligeholdelse.

Kullegaard har sammen med samarbejdspartnere vundet projektet i totalentreprisekonkurrence. Projektet er udført som lavenergiklasse 2015.