Andelslandsbyen Nyvang

I forbindelse med en overordnet tanke omkring at fremtidssikre Andelslandsbyen som et attraktiv museum nu og i fremtiden er der blevet udarbejdet en overordnet helhedsplan for hele museums området. Der er taget stilling til den nuværende bebyggelse og til de fremtidige bebyggelser som til sammen skal være med til at fortælle historien om Andelsbevægelsen.
Der er udlagt miljøer som beskriver landsbyen og livet med den lille virksomhed som barberen, bagen, banken osv. Andre områder er udlagt omkring storbonden og de aktiviteter som der var omkring driften af en landejendom. Husmandstedet og tanken omkring selvforsyningen lige fra køkkenhaven til husdyrhold. Placering og samspillet mellem bygninger som kirken og kroen forsamlingshuset og skolen, de gamles hjem og landsbyen, samt alle de sekundære bygninger som frysehuset, KTAS centralen osv. Som udgangspunkt bruges helhedsplane til selv den fysiske placering af bygningerne men i høj grad også til indhentning af fondsmidler til realiseringen af den enkelte bygninger.

Adresse: Oldvejen 25, 4300 Holbæk

Sagsansvarlig: Hanne Engvang

Bygherre: Andelslandsbyen Nyvang

Omfang: 500.000 m²

Periode: 2012 - 2015

Rådgivning: Totalrådgivning

Samarbejdspartnere: Andelslandsbyen Nyvang