Om os

byggeplads-arkitekt-kullegaard

KULLEGAARD

Vores DNA

Vi råder over alle arkitektfaglige kompetencer, og vi har betydelig erfaring i at få forskellige fagområder til at arbejde sammen mod det ønskede resultat. Vi lytter grundigt til vores kunder og sikrer et værdiskabende samspil med alle interessenter. Vi bringer vores stærke forståelse og seneste viden om arkitektur til bordet, og fra første skitse til færdigt byggeri er vi opmærksomme på grundighed, troværdighed, tids- og økonomistyring samt bygbar arkitektur.

Blandt vores kunder er vi kendt for høj kvalitet, stærk kommunikation, samarbejde i øjenhøjde, overholdelse af aftaler samt særdeles god forståelse for økonomi – det er egenskaber, vi er stolte af at dyrke og udvikle i alt, hvad vi arbejder med. Gennem vores proces og arkitekturforståelse føler vi os ansvarlige for en vigtig del af løsningen på fremtidens komplekse samfundsmæssige udfordringer. Vi søger derfor altid at finde ambitiøse, bæredygtige og innovative designløsninger i alle facetter af vores arbejde. Vores formål er at skabe optimal værdi for vores kunder og os selv ud fra et holistisk perspektiv. Vores succes er betinget gennem vores kunders succes og udfolder sig altid i ansvarligt design.

Den overordnede markedstilgang er opdelt i tre forretningsområder, som opererer i udvalgte segmenter inden for den offentlige, almene og private sektor:

Kullegaard Arkitekter arbejder inden for offentligt og alment byggeri, hvor vi via konkurrencer og udbud løser opgaver af forskellig karakter og kompleksitet. Derudover udvikler vi også bolig- og erhvervsprojekter i tæt samarbejde med aktuelle parter med henblik på at bidrage konstruktivt til nærsamfundet og de endelige brugere.

Kullegaard InSight tilbyder en unik proces og samarbejdsrelation til professionelle bygherrer uden for det offentlige udbudssystem. Der er typisk tale om komplekse projekter inden for industri, erhverv og farma, hvor der er særlige krav til produktion, anlæg og logistik samt et vedvarende behov for detaljeret rådgivning og sparring. Vi tilbyder kunden én indgang til projektet ved at samle og styre alle aktører.

Kullegaard Landskab løser opgaver på tværs af segmenterne i forretningsområderne Arkitekter og InSight – enten som underrådgiver eller som selvstændig aktør. Fokus er primært på byrum, helhedsplaner, landskabsplaner og masterplaner, og projekterne spænder vidt.