Kristian Hjorth Jørgensen

Segmentleder - Farma, Bygningskonstruktør MAK

 

kj@kullegaard.dk

Direkte +45 59 48 01 59

Mobil +45 21 48 97 77